Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 1
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 2
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 3
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 4
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 5
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 6
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 7
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 7
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 9
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 10
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 11
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 12
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 13
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 14
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 15
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 16
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 17
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 18
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 19
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 20
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 21
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 22
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 23
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 24
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 25
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 26
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 27
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 28
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 29
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 30
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 31
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 32
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 33
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 34
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 35
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 36
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 37
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 38
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 39
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 40
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 41
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 42
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 43
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 44
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 45
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 46
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 47
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 48
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 49
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 50

Tanzánie - divoké srdce Afriky

Tanzánie, oficiálně Tanzanská sjednocená republika, leží ve východní Africe na pobřeží Indického oceánu. Na přelomu 19. a 20. století byla německou kolonií s názvem Německá východní Afrika.

Po první světové válce připadlo území Velké Británii, pod názvem Tanganika.

Tanzánie - divoké srdce Afriky

V roce 1964 Tanzánie získala Tanzánie nezávislost, spojením dvou nezávislých států - pevninské Tanganiky a Zanzibaru, který je tvořen ostrovy Zanzibar a Pemba. Hlavním městem je Dodoma, která leží uprostřed země. Největším městem a původním hlavním městem je Dar es Salaam, který zůstal ekonomickým a kulturním centrem země.

 • základní fakta o Tanzánii
 • poloha Tanzánie na mapě světa a sousední státy
 • rozloha, počet obyvatel
 • hlavní město Tanzánie
 • historie Tanzánie

Většinu Tanzánie tvoří náhorní plošina Východoafrické vysočiny členěná příkopovými propadlinami. Západní hranici tvoří nejhlubší africké jezero Tanganika, které dalo jméno původní pevninské části země. Tanganika i ostatní hluboká jezera tektonického původu (např. Malawi) jsou domovem unikátních druhů ryb, takzvaných cichlid, za kterými se potopíme a odhalíme vám jejich podivnosti.

Tanzánie - divoké srdce Afriky

Na severu Tanzánie leží největší africké jezero, Viktoriino jezero, které je hlavní zásobárnou řeky Nil. Jezero leží na hranicích Keni, Ugandy a Tanzánie, mezi rameny Velkého riftového údolí. Jezero je bohužel příkladem neuváženého vysazování nepůvodních druhů, která má za následek ekologickou katastrofu. V polovině minulého století zde byl uměle vysazen okoun nilský. Jeho lov sice představuje významný ekonomický přínos pro obyvatele kolem jezera, ale okoun vyhubil téměř všechny původní druhy ryb.

Tanzánie - divoké srdce Afriky

Při hranici s Keňou se také vypíná do výšky 5895 metrů nejvyšší hora Afriky, široký kužel vyhaslé sopky Kilimandžáro, na kterém si názorně představíme různá klimatická pásma a k tomu příslušející vegetaci.

 • základní fakta o Tanzánii
 • geografie Tanzánie
 • Velká příkopová propadlina
 • Viktoriino jezero - poloha acharakteristika
 • škodlivost vysazování nepůvodních druhů
 • Kilimandžáro - nejvyšší hora Tanzánie i Afriky
 • charakteristika jednotlivých klimatických pásem
Tanzánie - divoké srdce Afriky

Velkou část země pokrývá travnatá savana a savanové lesy. Tanzánie má velké množství národních parků a přírodních rezervací, ve kterých žijí miliony zvířat. Mezi nejnavštěvovanější místa, která jsou na seznamu světového dědictví UNESCO, patří národní park Serengeti a oblast kráteru Ngorongoro.

Tanzánie - divoké srdce Afriky

V Národním parku Serengeti můžete každý rok pozorovat jedno z nejpůsobivějších přírodních představení - pravidelnou migraci obrovských stád pakoňů, zeber a antilop. Taková spousta velkých kopytníků představuje hojnost potravy pro dravce i mrchožrouty, např. velké kočkovité šelmy, hyeny, šakaly a supy. Ve většině tanzánských národních parků lze pozorovat lvy, gepardy, žirafy, slony, pakoně, zebry, antilopy i hrochy.

Tanzánie - divoké srdce Afriky

Navzdory vyhlášené ochraně jsou divoce žijící zvířata stále ohrožena pytláctvím. Pomyslným vrcholem místního pozorování zvířat v jejich přirozeném prostředí pro nás bylo setkání se šimpanzi v národním parku Gombe.

Tanzánie - divoké srdce Afriky

Výzkumem primátů v tomto parku se zabývala slavná vědkyně Jane Goodalová. Zjistila, že šimpanzi používají jednoduché nástroje, dokáží projevovat emoce a také, že jsou masožravci. Po jejím vzoru jsme se i my vydali pozorovat tyto primáty, kteří jsou nejbližší žijící příbuzní člověka.

 • základní fakta o Tanzánii
 • vysvětlení pojmu savana, biom
 • charakteristika typických zástupců africké savany
 • ochrana zvířat a životního prostředí
Tanzánie - divoké srdce Afriky

Velká příkopová propadlina je jedním z největších zlomových systémů na světě, který se rozpíná od Jordánska přes Mrtvé moře a Rudé moře, Východní Afriku až k ústí řeky Zambezi. Byla vytvořena vrásněním a oddělením arabské tektonické desky od afrického kontinetu.

Africká část toho zlomového systému je nazývána jako Východoafrická příkopová propadlina, která se v Keni a Tanzánii štěpí na dvě větve. Západní rameno vytváří oblouk s dominujícím jezerem Tanganika. Východní část zahrnuje jezera Manyara a Natron. Sopky a sopečná činnost provázejí rift v celé jeho délce. Vědci předpokládají, že somálský Africký roh oddělí jako ostrov od zbytku Afriky.

 • základní fakta o Tanzánii
 • vysvětlení pojmů - Velká příkopová propadlina
 • Východoafrická příkopová propadlina
 • tektonická jezera Tanganika, Malawi
 • teorie deskové tektoniky a předpokládaný vývoj Velké příkopové propadliny

Nejranější kořeny člověka je třeba hledat ve Východní Africe, kolébce lidské evoluce. Zhruba před 6 miliony lety zde žil prehistorický druh lidoopa, který začal chodit vzpřímeně. K naší vývojové linii pravděpodobně patří australopithekové, kteří vymřeli asi před milionem let.

Australopithekové vypadali nejspíš jako vzpřímení šimpanzi, byli vysocí maximálně 1,5 metru a vykopávky části kostry staré 3,6 milionu let byly objeveny v Laetoli v Tanzánii, poblíž soutěsky Olduvai.

Definitivně také bylo potvrzeno, že kořeny rodu Homo jsou africké. Příslušníci rodu Homo se lišili od australopitheků výrobou a užíváním jednoduchých nástrojů a také větším mozkem. Zástupci obou rodů žili více než milion let souběžně vedle sebe.

 • základní fakta o Tanzánii
 • evoluce člověka
 • Australopithecus - charakteristika, výskyt
 • rod Homo - charakteristika, výskyt
 • nejdůležitější paleontologické nálezy
Tanzánie - divoké srdce Afriky

V Tanzánii žije asi 45 milionů obyvatel a existuje tady více jak 120 kmenů. Nejznámější jsou Masajové, kteří obývají rozlehlé území v Keni a Tanzánii. Ze všech původních afrických domorodců si i přes masivní tlak civilizace nejcíleněji uchovávají své tradice.

Masajové nepřepočítávají bohatství na peníze, ale na krávy nebo kozy. Podle tradice jim krávy seslal bůh Engai, když se obloha a země oddělily. Krávy jsou jejich dědictvím a celý život Masajů se tedy točí okolo nich, to ony jim dávají veškerou výživu. Kráva je spojena s trávou a tráva se zemí. Tyto dvě věci jsou posvátné a zasluhují největší respekt.

Tanzánie - divoké srdce Afriky

Dechberoucím zážitkem ale bylo setkání s příslušníky kmene Hadza, kteří zde žijí už téměř 10 tisíc let. Jsou to jedni z posledních lidí, kteří se živí jako lovci a sběrači. Jejich obživou je maso ze zvířat, která si uloví, doplněné o sběr hlíz, bobulí a ovoce. Nejčastější zbraní je luk a šípy, se kterými umí zacházet už malí kluci a lovnou zvěří je vše od vrabce až po žirafu. Hadzové odmítají přijmout usedlý styl života a tak stále žijí kočovným životem v okolí jezera Eyasi. Staví si dočasné příbytky z větví a trávy a stěhují se v závislosti na počasí, pohybu stád zvěře a jiné kořisti.

 • základní fakta o Tanzánii
 • etnické složení Tanzánie
 • Masajové - výskyt, rituály
 • kmen Hadza - rituály, způsob života

Zanzibar je dnes vlastně název souostroví, který se skládá ze dvou hlavních ostrovů - Unguja (nazývaný také jako Znazibar) a Pemba. K souostroví náleží několik menších ostrovů a ostrůvků. Po dlouhá staletí o osudu ostrovů rozhodovali Arabové, Portugalci a Britové.

Až roku 1964 se místní obyvatelé vzbouřili a vytvořili svaz s pevninskou Tanganikou a vznikla tak novodobá Tanzánie.

Koncem 17. století se Zanzibar stal centrem obchodu s otroky pro celé východoafrické pobřeží. Ročně prošlo přes ostrov až 10 tisíc otroků. Společně s Madagaskarem se stal ostrov obchodní metropolí Indického oceánu. Obchodovalo se nejen s otroky, ale i se slonovinou a hlavně kořením, díky kterému získal Zanzibar celosvětovou proslulost. Koření se zde pěstuje a prodává dodnes, především hřebíček, skořice, muškátový oříšek a pepř. Velmi rychle se rozvíjí také turismus, ostatně strávit dovolenou na místních bělostných plážích je snem mnoha lidí.

 • poloha Zanzibaru a stručná charakteristika; historie otrokářství
 • kolonizace ostrova Zanzibar - arabská, portugalská, britská
 • koření - hřebíček, skořice, muškátový květ, pepř

 

Nezastavíme se!

 

V uplynulých dvou letech, jsme udělali tři důležitá rozhodnutí, která posunula projekt Svět kolem nás tam, kde se právě nachází.

 

Úspěšně jsme založili Svet okolo nás, slovenskou mutaci projektu Svět kolem nás, přičemž už druhým ročníkem jsme se stali druhou nejnavštěvovanější školní akci na Slovensku.

 

Obrovskou investicí do techniky, jsme vyrovnali krok s technologií, která bohužel rychle a neúprosně stárne.

 

Od příštího programu se proto můžete těšit na úplně nový druh záznamu i projekce. Nechte se příjemně překvapit!

 

 

Eva a Jan Lejskovi, tvůrci projektu Svět kolem nás

Těšíme se na Vás

Učebnice pro školy

Spolupracujeme s olomouckým pedagogickým nakladatelstvím Prodos.

Naše snímky už několik let vídáte na stránkách Vašich oblíbených učebnic.

 

Stany, spacáky, batohy, spací pytle - Ferrino

Na cesty nás vybavilo Ferrino.

Vybavení dáváme zabrat, ale zatím s námi přežilo všechno!

 

Svet okolo nás

Slovenská verze projektu Svět kolem nás.

 

Kliknutím spustíte krátkou ukázku z programu.