Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 1
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 2
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 3
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 4
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 5
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 6
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 7
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 7
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 9
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 10
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 11
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 12
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 13
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 14
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 15
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 16
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 17
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 18
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 19
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 20
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 21
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 22
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 23
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 24
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 25
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 26
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 27
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 28
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 29
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 30
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 31
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 32
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 33
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 34
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 35
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 36
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 37
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 38
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 39
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 40
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 41
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 42
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 43
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 44
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 45
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 46
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 47
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 48
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 49
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 50
Projekt Svět kolem nás

Svět kolem nás Projekce pro základní školu je vhodná pro žáky 5.–9. ročníků základních škol (obvykle se přihlašuje celý druhý stupeň). Výuková rovina programu koresponduje s RVP (rámcovým vzdělávacím programem).

Projekce pro gymnázia a střední školy je vhodná pro studenty všech ročníků (obvykle se přihlašuje celá škola). Výuková rovina programu je přizpůsobena RVP pro střední školy. Objem sdělovaných informací je koncipován pro starší a pozornější studenty.

Koncept projekcí

Záznam materiálu

Svět kolem nás Projekce jsou sestaveny z materiálů, které sami zaznamenáváme a zpracováváme. Máme proto plnou kontrolu nad tím, co chceme posluchačům sdělit. Dokonalá příprava nám ulehčuje práci v terénu, před samotnou expedicí věnujeme dlouhý čas studiu jednotlivých oblastí. To nám umožňuje pozorovat organismy v jejich přirozeném prostředí a o své poznatky se s žáky podělit prostřednictvím cyklu Svět kolem nás. Záznam provádíme s pomocí nejmodernějších technologií značek a , aby byla zaručena technická dokonalost i zvuková věrnost.

Svět kolem nás Po návratu z expedice zaznamenaný materiál postupně přetváříme do finální podoby. Do tohoto procesu je zapojeno několik odborníků nejen z pedagogické praxe. Naším společným cílem je bezchybná prezentace zvolené didaktické roviny a přiblížení učiva zajímavým způsobem. Zpracování materiálu trvá zpravidla celý rok a finální podoba projekce je nezávisle na sobě posouzena dalšími pedagogickými pracovníky, kteří vznesou případné podněty.

Dokonalý dojem z promítání je pro nás stejně důležitý jako obsah

Realizace projekcí

Svět kolem nás Technická stránka projekce je pro nás stejně důležitá jako její obsah. Jednotlivé pořady jsou promítány v kině, či jiném vhodném kulturním zařízení ve vašem městě. Pro promítání používáme špičkový projektor s technologií (obraz s vysokým rozlišením), který nám umožňuje promítat krystalicky čistý a ostrý obraz. Pro dokonalý divácký zážitek jsme zvolili populární širokoúhlý formát 16:9, přičemž obraz zcela vyplňuje plochu promítacího plátna.

Vyvážené spojení teoretické výukové roviny (ve které nechybí mapy, plánky, schémata ani animace) se zábavnými prvky, autentickými zvuky a hudbou vytváří z naší projekce jedinečný kulturní zážitek. Každý pořad je živě uváděn dvěma moderátory, což zajišťuje dynamický průběh projekce. Oba moderátoři se osobně účastní expedic a jedině díky tomu získává projekce unikátní atmosféru.

Na projekci navazuje beseda, při které mají žáci i pedagogové možnost pokládat doplňující dotazy. Zároveň mají žáci jedinečnou možnost vyzkoušet si originální artefakty dovezené z expedice. Díky tomu si mohou každou zemi náležitě osahat.

Délka programu

Časová dotace jednotlivých programů projektu Svět kolem nás, je 70 minut. Žáci tak udrží pozornost po celou dobu produkce a spolu s nevšedním zážitkem si odnesou i cenné poznatky a zkušenosti. Následná beseda s autory, kteří se zúčastnili expedice, prohloubí celkový kulturní zážitek.


Zapojte do tohoto jedinečného projektu i Vaši školu!