Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky
Projekt Svět kolem nás

Svět kolem nás Projekce pro základní školu je vhodná pro žáky 5.–9. ročníků základních škol (obvykle se přihlašuje celý druhý stupeň). Výuková rovina programu koresponduje s RVP (rámcovým vzdělávacím programem).

Projekce pro gymnázia a střední školy je vhodná pro studenty všech ročníků (obvykle se přihlašuje celá škola). Výuková rovina programu je přizpůsobena RVP pro střední školy. Objem sdělovaných informací je koncipován pro starší a pozornější studenty.

Koncept projekcí

Záznam materiálu

Svět kolem nás Projekce jsou sestaveny z materiálů, které sami zaznamenáváme a zpracováváme. Máme proto plnou kontrolu nad tím, co chceme posluchačům sdělit. Dokonalá příprava nám ulehčuje práci v terénu, před samotnou expedicí věnujeme dlouhý čas studiu jednotlivých oblastí. To nám umožňuje pozorovat organismy v jejich přirozeném prostředí a o své poznatky se s žáky podělit prostřednictvím cyklu Svět kolem nás. Záznam provádíme s pomocí nejmodernějších technologií značek a , aby byla zaručena technická dokonalost i zvuková věrnost.

Svět kolem nás Po návratu z expedice zaznamenaný materiál postupně přetváříme do finální podoby. Do tohoto procesu je zapojeno několik odborníků nejen z pedagogické praxe. Naším společným cílem je bezchybná prezentace zvolené didaktické roviny a přiblížení učiva zajímavým způsobem. Zpracování materiálu trvá zpravidla celý rok a finální podoba projekce je nezávisle na sobě posouzena dalšími pedagogickými pracovníky, kteří vznesou případné podněty.

Dokonalý dojem z promítání je pro nás stejně důležitý jako obsah

Realizace projekcí

Svět kolem nás Technická stránka projekce je pro nás stejně důležitá jako její obsah. Jednotlivé pořady jsou promítány v kině, či jiném vhodném kulturním zařízení ve vašem městě. Pro promítání používáme špičkový projektor s technologií (obraz s vysokým rozlišením), který nám umožňuje promítat krystalicky čistý a ostrý obraz. Pro dokonalý divácký zážitek jsme zvolili populární širokoúhlý formát 16:9, přičemž obraz zcela vyplňuje plochu promítacího plátna.

Vyvážené spojení teoretické výukové roviny (ve které nechybí mapy, plánky, schémata ani animace) se zábavnými prvky, autentickými zvuky a hudbou vytváří z naší projekce jedinečný kulturní zážitek. Každý pořad je živě uváděn dvěma moderátory, což zajišťuje dynamický průběh projekce. Oba moderátoři se osobně účastní expedic a jedině díky tomu získává projekce unikátní atmosféru.

Na projekci navazuje beseda, při které mají žáci i pedagogové možnost pokládat doplňující dotazy. Zároveň mají žáci jedinečnou možnost vyzkoušet si originální artefakty dovezené z expedice. Díky tomu si mohou každou zemi náležitě osahat.

Délka programu

Časová dotace jednotlivých programů projektu Svět kolem nás, je 70 minut. Žáci tak udrží pozornost po celou dobu produkce a spolu s nevšedním zážitkem si odnesou i cenné poznatky a zkušenosti. Následná beseda s autory, kteří se zúčastnili expedice, prohloubí celkový kulturní zážitek.


Zapojte do tohoto jedinečného projektu i Vaši školu!