Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 1
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 2
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 3
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 4
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 5
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 6
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 7
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 7
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 9
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 10
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 11
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 12
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 13
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 14
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 15
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 16
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 17
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 18
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 19
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 20
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 21
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 22
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 23
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 24
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 25
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 26
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 27
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 28
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 29
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 30
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 31
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 32
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 33
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 34
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 34
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 36
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 37
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 38
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 39
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 40
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 41
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 42
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 43
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 44
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 45
Svět kolem nás - Kuba - dvě tváře svobody 46
Projekt Svět kolem nás

Koncepce projektu

Svět kolem nás

Projekce pro základní školu je vhodná pro žáky 5.–9. ročníků základních škol (obvykle se přihlašuje celý druhý stupeň). Výuková rovina programu koresponduje s RVP (rámcovým vzdělávacím programem).

Projekce pro gymnázia a střední školy je vhodná pro studenty všech ročníků (obvykle se přihlašuje celá škola). Výuková rovina programu je přizpůsobena RVP pro střední školy. Objem sdělovaných informací je koncipován pro starší a pozornější studenty.

Koncept projekcí

Záznam materiálu

Svět kolem nás

Projekce jsou sestaveny z materiálů, které sami zaznamenáváme a zpracováváme. Máme proto plnou kontrolu nad tím, co chceme posluchačům sdělit. Dokonalá příprava nám ulehčuje práci v terénu, před samotnou expedicí věnujeme dlouhý čas studiu jednotlivých oblastí. To nám umožňuje pozorovat organismy v jejich přirozeném prostředí a o své poznatky se s žáky podělit prostřednictvím cyklu Svět kolem nás. Záznam provádíme s pomocí nejmodernějších technologií značek a , aby byla zaručena technická dokonalost i zvuková věrnost.

Svět kolem nás

Po návratu z expedice zaznamenaný materiál postupně přetváříme do finální podoby. Do tohoto procesu je zapojeno několik odborníků nejen z pedagogické praxe. Naším společným cílem je bezchybná prezentace zvolené didaktické roviny a přiblížení učiva zajímavým způsobem. Zpracování materiálu trvá zpravidla celý rok a finální podoba projekce je nezávisle na sobě posouzena dalšími pedagogickými pracovníky, kteří vznesou případné podněty.

Dokonalý dojem z promítání je pro nás stejně důležitý jako obsah

Realizace projekcí

Svět kolem nás

Technická stránka projekce je pro nás stejně důležitá jako její obsah. Jednotlivé pořady jsou promítány v kině, či jiném vhodném kulturním zařízení ve vašem městě. Pro promítání používáme špičkový projektor s technologií (obraz s vysokým rozlišením), který nám umožňuje promítat krystalicky čistý a ostrý obraz. Pro dokonalý divácký zážitek jsme zvolili populární širokoúhlý formát 16:9, přičemž obraz zcela vyplňuje plochu promítacího plátna.

Vyvážené spojení teoretické výukové roviny (ve které nechybí mapy, plánky, schémata ani animace) se zábavnými prvky, autentickými zvuky a hudbou vytváří z naší projekce jedinečný kulturní zážitek. Každý pořad je živě uváděn dvěma moderátory, což zajišťuje dynamický průběh projekce. Oba moderátoři se osobně účastní expedic a jedině díky tomu získává projekce unikátní atmosféru.

Na projekci navazuje beseda, při které mají žáci i pedagogové možnost pokládat doplňující dotazy. Zároveň mají žáci jedinečnou možnost vyzkoušet si originální artefakty dovezené z expedice. Díky tomu si mohou každou zemi náležitě osahat.

Délka promítání

Časová dotace jednotlivých programů projektu Svět kolem nás, je 60 minut. Žáci tak udrží pozornost po celou dobu projekce a spolu s nevšedním zážitkem si odnesou i cenné poznatky a zkušenosti. Navazující beseda s ohledem na časové možnosti jednotlivých škol trvá zpravidla 10-15 minut.

  • Časový harmonogram projekcí
  • 8:00–9:00
  • 10:00–11:00
  • 11:30–12:30


Zapojte do tohoto jedinečného projektu i Vaši školu!

Upřímně děkujeme,

 

všem nadšeným návštěvníkům za účast v posledním školním roce. Jen díky Vám a Vaší věrnosti byli schopní vybudovat tento jedinečný projekt.

 

Nezastavíme se!

 

V uplynulých dvou letech, jsme udělali tři důležitá rozhodnutí, která posunula projekt Svět kolem nás tam, kde se právě nachází.

 

Úspěšně jsme založili Svet okolo nás, slovenskou mutaci projektu Svět kolem nás, přičemž už druhým ročníkem jsme se stali druhou nejnavštěvovanější školní akci na Slovensku.

 

Obrovskou investicí do techniky, jsme vyrovnali krok s technologií, která bohužel rychle a neúprosně stárne.

 

Od příštího programu se proto můžete těšit na úplně nový druh záznamu i projekce. Nechte se příjemně překvapit!

 

 

Eva a Jan Lejskovi, tvůrci projektu Svět kolem nás

Těšíme se na Vás

Učebnice pro školy

Spolupracujeme s olomouckým pedagogickým nakladatelstvím Prodos.

Naše fotografie nyní uvidíte i na stránkách vašich oblíbených učebnic.

 

Stany, spacáky, batohy, spací pytle - Ferrino

Na cesty nás vybavilo Ferrino.

Vybavení dáváme zabrat, ale zatím s námi přežilo všechno!

 

Komerční banka, a. s. - Na partnerství záleží

Komerční banka nám letos poprvé přispěla finančním darem, abychom mohli nahradit techniku, o kterou nás oloupili na Kubě. Příští rok tak můžeme pokračovat v mnohem lepší kvalitě.

 

Svet okolo nás

Slovenská verze projektu Svět kolem nás.

 

Máte přátele na Slovensku? Doporučte nás, vyplatí se to!

Kliknutím spustíte krátkou ukázku z programu.

 

  • 8 návštěvníků online