Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 1
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 2
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 3
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 4
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 5
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 6
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 7
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 7
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 9
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 10
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 11
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 12
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 13
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 14
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 15
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 16
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 17
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 18
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 19
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 20
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 21
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 22
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 23
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 24
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 25
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 26
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 27
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 28
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 29
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 30
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 31
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 32
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 33
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 34
Svět kolem nás - Tanzánie - divoké srdce Afriky zdí 35
Ochrana osobních údajů

Eva Lejsková IČ: 88181227 a Jan Lejsek IČ: 88177025, provozovatelé projektu Svět kolem nás, se sídlem v Olomouci, Třída Míru 17/138, PSČ 779 00, prohlašují, že veškeré svěřené osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné.

Respektujeme Vaše soukromí a zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme pouze údaje nezbytně nutné k realizaci projekcí.

 • Jméno
 • Emailová adresa
 • Telefon

Účel zpracování osobních údajů

Abychom mohli realizovat projekt Svět kolem nás a zlepšovat jej k Vaší spokojenosti, shromažďujeme Vaše osobní údaje za účelem:

 • Zpracování přihlášek, vytvořených prostřednictvím naší webové stránky či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění právních povinností (např. faktury a účetní doklady).
 • Upozornění a připomínek. Na základě Vašeho souhlasu zasíláme připomínku termínu konání akce emailem pokud je uveden, případně telefonicky.
 • Komunikace a zákaznické podpory. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi. Můžeme Vás kontaktovat telefonicky, e-mailem či poštou abychom Vám pomohli s dokončením Vaší objednávky, přesunem na jiný termín, případně abychom získali doplňující informace potřebné k realizaci promítání.
 • Marketingové komunikace. Zašleme Vám informaci o dalších konaných akcích, zejména dalších dílů projektu Svět kolem nás.
  Zasílání nabídek můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu.
  V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat pokud si je výslovně vyžádáte.
  Máte možnost úplného výmazu Vašich osobních údajů z naší databáze.

Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje slouží výhradně k realizaci projektu Svět kolem nás. Vaše osobní údaje nebudou za žádných okolností poskytnuty třetí straně.

Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečujeme pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, zničení, přístupu neoprávněných osob, nebo pozměňování či rozšiřování Vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj po dobu objednávky.
 • 1 rok od skončení akce z důvodu řešení případných reklamací.
 • po dobu, po kterou jsou provozovatelé povinni jakožto správci povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady,nebo faktury jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do odvolání.