Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea

Peru - čtyři strany světa

Peru - Incké terasy v Pisacu

Další díl, už pátý v pořadí, nás zavede do země hor a tajemných měst, domova legendárního Machu Picchu, země nevysvětlitelných záhad a fantastických kamenných staveb. Do Peru. Nebo jak ji nazývali staří Inkové Tawantinsuyo neboli Čtyři strany světa.

Peru - Inka Manco

Proč čtyři strany světa? Jednalo se o čtyři základní provincie Incké říše – na severu, na jihu, na západě a na východě. A všemu tomu vévodilo hlavní město Cuzco. Tady, ve výšce 3500 metrů nad mořem, tlouklo srdce Incké říše. Město se rozkládá v krásném údolí náhorní roviny, která by jinde byla pohřbena pod věčným sněhěm, ale v tropech má výhodu příjemného a zdravého podnebí. Cuzco znamená kečuánsky pupek světa.

 • Incká říše –stručná historie, časové vymezení, charakteristika
 • Cuzco – poloha Cuzca na mapě Peru
 • Dnešní Cuzco – incké památky, význam města Cuzco pro turismus
 • Architektura Inků, suché zdivo bez použití spojovacích materiálů
 • Zemědělství Inků, incké terasy, kultivace půdy, zavlažování
Peru - Architektura Inků

V období španělského vpádu se peruánská říše rozkládala podél pobřeží Pacifiku asi od druhého stupně severní šířky až k sedmatřicátému stupni jižní šířky. Západní hranici Peru tvoří oceán, ale směrem na východ sahala na mnoha místech daleko za hory, až do končin, jejichž přesnou polohu neznáme. Incké kořeny sahají zhruba do r. 1200 n.l., ale celá oblast byla osídlena ještě o několik tisíc let dříve. Nejstarší doklady lidské přítomnosti jsou datované do doby 12 000 let př.n. l.

 • Stručná historie Peru
 • Španělská kolonizace – časové zařazení
 • Francisco Pizzaro
Peru - Andy

Peru se táhne od Tichého oceánu k amazonské pánvi a jde o třetí největší jihoamerickou zemi. Peru můžeme rozdělit na čtyři hlavní geografické části: sierra (andské pohoří), selva (amazonská pánev), altiplano (náhorní plošiny) a la costa (pouštní pruh na pobřeží).

Peru - Písečné pobřeží a poušť

Peru se může pochlubit téměř všemi typy ekosystémů známých na celém kontinentu. Od vysokých And a amazonského deštného pralesa po atacamskou poušť a záhadnou náhorní plošinu, země tvoří pozoruhodnou mozaiku krajiny, podnebí i zvěře. Peru leží také v jedné z geologicky nejaktivnějších oblastí na Zemi a často jej pustošila velmi ničivá zemětřesení.

 • Charakteristika jednotlivých částí – vymezení na mapě Peru
 • Podnebí, charakteristická fauna a flóra, vodstvo atd.
 • Ekosystém – vysvětlení pojmu, nejvýznamnější ekosystémy Peru
 • Zemětřesení – charakteristika a vznik zemětřesení
 • Pacifický ohnivý kruh – vysvětlení pojmu a jeho vymezení na mapě světa
Peru - Ledovec Pastoruri

Velice pozoruhodná je topografická stránka země. Nejdelší horský hřeben v Jižní Americe, Andy, patří k nejkrásnějším krajinným scenériím v celé zemi a tvoří kolébku starobylé peruánské civilizace. Pohoří se pozvedá od Magalhaesova průlivu a dosahuje své největší výše asi na sedmnáctém stupni jižní šířky, a za tou čárou se pozvolna mění v nevysokou hornatinu, jak přechází na Panamskou šíji.

Peru - Andy, Huascarán

Od moře vypadají Andy jako souvislý horský řetěz, ale často je tvoří dva až tři souběžné hřebeny. Severně od Limy se do výšky 6768 metrů zvedá Huascarán, jenž se pyšní přídomkem nejvyšší tropické hory na světě. Obrovité sopky, které se obyvatelům náhorních plošin jeví jako osamocené hory, vypadají v pohledu od moře jako vrcholy téhož obrovského nádherného pohoří.

 • Andy – vznik And – podsunutí litosférické desky Nazca pod Jihoamerickou litosférickou desku
 • Geologický vývoj a popis pohoří
 • Nejvyšší hora And a nejvyšší hora Peru
 • Vysokohorské ledovce, vznik, popis
 • Vysokohorské pouště, popis biomu, kaktusy, bromélie Puya Raimondi
Peru - Amazonie

Velmi málo osídlená peruánská selva neboli Amazonie se v ničem neliší od divokých a drsných deštných pralesů v Brazílii a Ekvádoru. Zabírá přibližně třetinu rozlohy Peru. Přesto je rozmanitost zdejší fauny a flóry nesmírná.

Peru - Ara Ararauna

Peru se může díky tomu pochlubit největším počtem ptačích druhů než kterákoliv jiná země na světě. I počty savců, obojživelníků, ryb a kvetoucích rostlin zaujímají přední příčky.

Peru - Amazonie

A my se seznámíme s těmi nejzajímavějšími a typickými zvířaty jako jsou mravenečníci, lenochodi, kolibříci, mravenci Atta a spousta druhů primátů. Poplujeme po proudu největší řeky na světě, po Amazonce a navštívíme i největší skupinu amazonských indiánů v Peru, Asháninky. Asháninkové bývali obávaní bojovníci a vždy si bránili svou nezávislost. Podíváme se do jejich vesnice a připomeneme si jejich kulturu, tradice a zašlou slávu. Vydáme se i do města Iquitos, které je největším městem na světě, kam se nelze dostat po silnici.

 • Tropický deštný les – charakteristika biomu
 • Vysvětlení pojmu biom, stručné rozdělení tropického deštného lesa na patra
 • Amazonie – její charakteristika a celosvětový význam
 • Fauna peruánského tropického deštného lesa
 • Řeka Amazonka – nejdelší řeka na světě, její význam
 • Význačné druhy jako lenochod, mravenečník, mravenci Atta, uakari červenolící, kosmani, tropičtí papoušci
Peru - nejslavnější peruánská plodina, brambory

V kečuánštině znamená Peru „dostatek“. Je to hořký paradox, protože Peru dnes patří mezi nejchudší země světa. Jméno země ovšem dostala v době největšího rozkvětu, v období mocné říše Inků. Mnoho věcí obvykle spojovaných s Jižní Amerikou je v podstatě peruánského původu. Stačí si uvědomit obyčejné brambory, které patrně pocházejí z vysoko položených plání okolo jezera Titicaca.

Peru - Lamy

Rostly tam divoce, dokud se zde neusadily staré kočovné peruánské národy a nezačaly kultivovat rostlinu, z níž se stala světově nejoblíbenější hlíza. Před 6000 lety tytéž původní kultury zdomestikovaly lamy a alpaky a postupně se přeměnily z lovců a sběračů na pastevce a hospodáře. Tento posun dále vedl k rozvoji tkalcovství.

 • Zemědělství a hospodářství v Peru – hlavní zemědělské plodiny
 • Stručná historie kultivace brambor a kukuřice
 • Lama – typické jihoamerické zvíře - zařazení, charakteristika, zajímavosti, využití v průmyslu

Proslulý Humboldtův proud omývá jihoamerické pobřeží směrem od Antarktidy a přináší chladnější vzduch na břeh i chladnou vodu, která je bohatým zdrojem ryb. Každých několik let nečekaně zamíří od rovníkových částí Tichého oceánu směrem dolů legendární proud El Nino. Mlhy se rozplynou a srážky spadnou v pobřežní poušti, ale příchod El Nina často znamená náhlé povodně a sesuvy půdy.

 • El Niño – vysvětlení pojmu
 • Konkrétní dopady tohoto fenoménu nejen v Peru, ale i celosvětově
Peru - lid Nasca

Lid Nasca žil ve střední části jižní pouště v období 200 př. n.l. až 600 n. l. Jejich největším tajemstvím jsou obrazce Nasca, kilometry a kilometry geoglyfů vytvořených v ploché pouštní půdě.

Peru - obrazec na plošině Nasca

Vytvářeli obrovské spirály, piktogramy a obrazce zvířat, viditelné pouze z výšky. Existuje spousta teorií, proč byly tyto obrazce vytvořeny. My také neznáme pravdu, ale v našem programu prozkoumáme ty nejzajímavější teorie.

 • Nasca – ukázky geoglyfů na planině Nasca
 • Vysvětlení pojmu geoglyf
 • Nejzajímavější teorie vzniků geoglyfů
Peru - Jezero Titicaca

Jezero Titicaca, ve výšce 3812 metrů nad mořem, je nejvýše položené splavné jezero na světě. Jde také o největší jihoamerické jezero a nejobjemnější vodní nádrž na světě položenou výše než 2000 metrů nad mořem.

Peru - Jezero Titicaca, plovoucí ostrovy Uros

A není lepší způsob, jak si vychutnat nadpozemskou nádheru jezera Titicaca, než sledovat východ či západ slunce na jednom z mnoha ostrůvků na jeho hladině. Nejlákavější jsou bezpochyby plovoucí ostrovy, které jsou vytvořeny ze skřípincového rákosu. Obyvají je Indiáni Uruové a rákosu si staví nejen ostrovy, ale i obydlí a čluny.

 • Jezero Titicaca – poloha jezera na mapě Peru a Jižní Ameriky
 • Stručná historie osídlení
 • Plovoucí rákosové ostrovy a jejich obyvatelé
 • Kultura a tradice
 • Rákos totora – botanické zařazení, popis
Peru - Posvátné město Inků, Machu Picchu

Machu Picchu, nejznámější peruánská, a určitě i jihoamerická památka. Toto incké město, které Španělé během conquisty v 16. století neobjevili, bylo zapomenuto a v klidu čekalo téměř čtyři století. Pro moderní svět bylo Machu Picchu objeveno až v roce 1911. V roce 1983 bylo zařazeno na seznam UNESCO a v roce 2007 dokonce mezi novodobých sedm divů světa. Proč ale Inkové toto legendární město postavili, to nikdo neví. Další nevyřešenou záhadou je proč a kdy bylo toto město opuštěno. A navíc prý Machu Picchu ukrývá nesmírný poklad. Záhady sice nevyřešíme, ale i tak si můžeme vychutnat úžasnou a neopakovatelnou atmosféru tohoto magického místa.

 • Machu Picchu – archeologicky významná památka
 • Charakteristika inckých staveb
 • Stručná historie Machu Picchu, zajímavosti

Pro přihlášení školy na tento díl projektu Svět kolem nás, prosím vyplňte přihlášku na kterou se dostanete klepnutím na tlačítko níže.