Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea

Mexiko - záhada starých Mayů

Mexiko - původní Mayská kultura

Třetí díl projektu „Svět kolem nás“ nás zavede na severní polokouli do jižní části Severní Ameriky, do pestrého a temperamentního Mexika. Mexiko je různorodé jak z hlediska přírody a mimořádného krajinného půvabu – vysoké hory, majestátné vulkány, hluboká jezera, neprostupná tropická džungle, vyprahlé pouště, nádherné písečné pláže, tak i kultury.

Mexiko přímo dýchá atmosférou historie doby Aztéků, Mayů a Toltéků - na území dnešního Mexika se už tisíc let před Kristem rozvíjela civilizace, o které si tehdejší Evropa s výjimkou Řecka mohla nechat jen zdát.

 • stručná historie předkolumbovského Mexika - nejvýznamnější civilizace (Aztékové, Mayové, Toltékové, Olmékové)

 • dobytí Mexika španělskými kolonizátory - nejdůležitější data a události
 • členění spojených států mexických, nejvýznamnější státy
Mexiko - plastika mayského krále z Yaxchilánu

Podle aztécké legendy budeme následovat orla, který usedne na nopál rostoucí z vody. Orel drží v zobáku zeleného hada. Putující indiánský lid na tomto ostrově na jezeře našel nový domov a založil Tenochtitlán – hlavní město Aztécké říše.

Mexiko - Mexico City

Na troskách této aztécké metropole se nachází dnešní hlavní město Mexika, México City, které má neoficiálně 25 milionů obyvatel a je prakticky největším městem světa. Má neopakovatelné kouzlo, avšak také neskutečně špinavý vzduch, přemíru hluku a dopravní kolaps na denním programu.

 • poloha Mexika na mapě světa, jeho rozloha a počet obyvatel
 • historie vzniku hlavního města México City, počet obyvatel, zajímavosti hlavního města

 • mexická vlajka a její symbolika
Mexiko - hornatá krajina - Nevado del Toluca

Převážnou část Mexika zaujímají hory a náhorní plošiny, téměř polovina země se nachází v nadmořské výšce nad 1500 m. V severním Mexiku převládá pokračování hor a vrchovin, typických pro západní část USA. Více než polovinu země zaujímá Centrální náhorní plošina, která je ohraničená dvěma vysokými horskými pásmy.

Mexiko - poušť Chihuahua

Na velké části severní náhorní plošiny se rozprostírá Chihuahuanská poušť, největší severoamerická poušť, vyprahlá a porostlá sporou vegetací (Chihuahua v jazyce národa Nahua znamená “suchá a písečná oblast”). Pro většinu mexických pouští jsou typické kaktusové porosty - od malých přízemních porostů až po stromovité kaktusy.

Mexiko - rozkvetlý kaktus

Navštívíme i odlehlý pouštní region známý jako Zona del Silencio (Zóna ticha), nazývaný podle rozšířeného mýtu, že se v oblasti nemohou šířit radiové vlny. Dokonce se věří, že zde přistávají mimozemšťané. Jestli je to pravda, prozkoumáme za Vás.

Přes střední Mexiko se od východu k západu táhne úchvatný sopečný horský řetěz, jehož součástí je i nejznámější a stále aktivní Popocatépetl. Ale i největší hora Mexika - Pico de Orizaba, která ční do výšky 5611 m.

 • nejvýznamnější hory a pohoří Mexika
 • Chihuahuanská poušť - charakteristika biomu pouště, typičtí zástupci pouštní fauny a flóry
 • nejznámější mexické druhy kaktusů a jejich stručný popis, přizpůsobení drsným životním podmínkách

 • vysvětlení pojmu sopka, nejznámější mexické sopky
Mexiko - Měděný kaňon Barranca del Cobre

Jedním z největších přírodních skvostů je národní park Barranca del Cobre (Měděný kaňon), úžasný systém velkolepých kaňonů a propastí o celkové délce kolem 1500 km. Svou hloubkou a rozsahem překonává i slavný Grand Canyon.

Mexiko - Indián kmene Rarámuri

Toto území obývají indiáni Rarámuri, žijí izolovaně v jeskyních a pod skalními převisy. Prosluli zejména výbornými běžeckými schopnostmi a tradicemi, které u nich přežívají celá staletí. Rarámuri znamená “ti, kteří běhají rychle”.

 • geologický původ Měděného kaňonu - horotvorné procesy, desková tektonika
 • vysvětlení pojmů sesuv, eroze
 • kultura a zvyklosti indiánů Rarámuri
Mexiko - Hierve el Aqua

V Mexiku panují rozmanité klimatické podmínky. Ty ovlivňují pestrost zdejší fauny a flóry. Vliv na ně má zeměpisná šířka, složitý terén a výšková členitost. Suché tropické pouště kontrastují s vlhkými tropickými pralesy na jihu. Zatímco severní pouštní oblasti jsou typické řídkou vegetací zastoupené hlavně různými druhy kaktusů, náhorní plošiny jsou porostlé borovicovými lesy a na jihu a východě se setkáváme s tropickou flórou ve stálezeleném deštném lese. Různé druhy palem propletených liánami, oživeny pestře zbarvenými orchidejemi.

Mexiko - papoušek Ara Arakanga

Mezi tradiční zemědělské plodiny patří kukuřice, fazole, sója, kávovník a kakaovník. V Mexiku nacházíme zvířata, žijící v obou částech amerického kontinentu. Ze Severní Ameriky pocházejí medvědi, jeleni a srnci, z Jižní pak jaguár, pásovec, tapír a množství opic.

Mexiko - Leguán zelený

Z ptačí říše můžeme opět jmenovat řadu druhů, od maličkých kolibříků přes pestrobarevné papoušky ara a tukany až po supy a kondory. Chloubou poloostrova Yucatán jsou nádherné kolonie plameňáků. Pobřeží Mexika patří k hlavním oblastem světa, kde se líhnou mláďata mořských želv. Šest z celkově sedmi druhů mořských želv sem připlouvá, aby mohly naklást vejce na zdejších plážích.

 • charakterističtí zástupci typické mexické fauny a flóry - jejich přirozené prostředí
 • zvířena tropického lesa - vřešťani, papoušci ara, tarantule, aguti
 • pouštní vegetace a zvířata - kaktusy, opuncie, ropušník, pouštní želvy
 • kondoři, plameňáci, kolibříci - popis, potravní adaptace, rozšíření
 • mořské želvy - charakteristické druhy, popis rozmnožování, způsob ochrany
Mexiko - Chichen Itza

Nádherné a posvátnou úctu vzbuzující architektonické dědictví Mexika představuje jedno z jeho hlavních kouzel. Staré civilizace vytvořily jedny z nejpozoruhodnějších a nejladnějších staveb, jaké kdy vznikly. Navštívíme předkolumbovské metropole starých Aztéků (Teotihuacán, Cholula) a Mayů (Uxmal, Calakmul, Chichen Itzá, Palenque, Yaxchilán, Bonampak).

Mexiko - Palenque

Zatímco aztécké stavby mají poměrně jednoduchou konstrukci, jež měla imponovat svými velkými rozměry, mayská architektura věnovala větší pozornost estetické stránce.

Mexiko - Calakmul, mayské ruiny

Mayská civilizace klasického období dosáhla v každém ohledu nejvyšší kulturní úrovně ze všech známých kultur předkolumbovské Ameriky. Mayské chrámy, stavěné jako mohutné stupňovité kamenné stavby, bývají pro svou podobnost s egyptskými pyramidami nazývány chrámové pyramidy.

Lidské oběti nebyly ničím výjimečným. Jejich písmo bylo jediné opravdové písmo v celé předkolumbovské Americe. Zachovalo se zejména na stélách popisujících občanské události a zaznamenávajících kalendářní a astronomické údaje. Astronomie byla taktéž velmi vyspělá. Mayští kněží velmi pravděpodobně věděli, že Země je kulatá, už tisíc let před Koperníkem.

 • nejznámější předkolumbovské civilizace
 • Aztékové - jejich sídla, náboženství, legendy a rozšíření
 • Mayové - nejznámější mayské stavby, náboženství a rozšíření
 • stručná charakteristika mayské astronomie a matematiky
Mexiko - Taxco

Mexiko oplývá také značným přírodním bohatstvím (stříbro, zlato, měď, železo, ropa, zemní plyn). Navštívíme známé stříbrné město Taxco a pokocháme se nádhernými výrobky zdejších stříbrotepců.

Mexiko - modrá kukuřice v kuchyni

Nejznámější plodinou, kterou dalo Mexiko světu je kukuřice. Ta je také všudypřítomnou zemědělskou plodinou a místní obyvatelé využijí každý vhodný kousek půdy k jeho pěstování. V Mexiku se ale nepěstuje pouze “klasická” žlutá kukuřice, jak ji známe my. Ale také modrá kukuřice. Další plodiny, bez kterých by se neobešla nejenom mexická kuchyně, jsou rajčata a chilli papričky. Vyzkoušíme a představíme Vám tradiční jídla a nápoje.

 • stručná charakteristika průmyslu a nerostného bohatství Mexika
 • stručné vysvětlení podstaty těžby ropy
 • zemědělství Mexika - hlavní zemědělské plodiny
 • typická mexická jídla

Mexiko má opravdu co nabídnout, nejen z hlediska historického, geografického a biologického, ale také z hlediska kulturního. Přijďte se o tom přesvědčit i vy na jedné z našich projekcí. Poznáte kulturní kořeny této země, její dějiny, umění a památky. Budeme společně putovat barvitou, exotickou zemí a budeme objevovat města, která se již v dávných dobách mohla směle měřit s městy v nejvyspělejších zemích světa, poznáme atmosféru býčích zápasů a zaposloucháme se do tónů mariachi. Poklady Mexika na Vás čekají, nechte se jimi okouzlit.