Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 1
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 2
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 3
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 4
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 5
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 6
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 7
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 7
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 9
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 10
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 11
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 12
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 13
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 14
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 15
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 16
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 17
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 18
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 19
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 20
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 21
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 22
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 23
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 24
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 25
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 26
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 27
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 28
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 29
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 30
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 31
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 32
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 33
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 34
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 35
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 36
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 37
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 38
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 39
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 40
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 41
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 42
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 43
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 44
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 45
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 46
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 47
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 48
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 49
Svět kolem nás - Čína - říše za Velkou zdí 50

Mexiko - záhada starých Mayů

Mexiko - původní Mayská kultura

Třetí díl projektu „Svět kolem nás“ nás zavede na severní polokouli do jižní části Severní Ameriky, do pestrého a temperamentního Mexika. Mexiko je různorodé jak z hlediska přírody a mimořádného krajinného půvabu – vysoké hory, majestátné vulkány, hluboká jezera, neprostupná tropická džungle, vyprahlé pouště, nádherné písečné pláže, tak i kultury.

Mexiko přímo dýchá atmosférou historie doby Aztéků, Mayů a Toltéků - na území dnešního Mexika se už tisíc let před Kristem rozvíjela civilizace, o které si tehdejší Evropa s výjimkou Řecka mohla nechat jen zdát.

 • stručná historie předkolumbovského Mexika - nejvýznamnější civilizace (Aztékové, Mayové, Toltékové, Olmékové)

 • dobytí Mexika španělskými kolonizátory - nejdůležitější data a události
 • členění spojených států mexických, nejvýznamnější státy
Mexiko - plastika mayského krále z Yaxchilánu

Podle aztécké legendy budeme následovat orla, který usedne na nopál rostoucí z vody. Orel drží v zobáku zeleného hada. Putující indiánský lid na tomto ostrově na jezeře našel nový domov a založil Tenochtitlán – hlavní město Aztécké říše.

Mexiko - Mexico City

Na troskách této aztécké metropole se nachází dnešní hlavní město Mexika, México City, které má neoficiálně 25 milionů obyvatel a je prakticky největším městem světa. Má neopakovatelné kouzlo, avšak také neskutečně špinavý vzduch, přemíru hluku a dopravní kolaps na denním programu.

 • poloha Mexika na mapě světa, jeho rozloha a počet obyvatel
 • historie vzniku hlavního města México City, počet obyvatel, zajímavosti hlavního města

 • mexická vlajka a její symbolika
Mexiko - hornatá krajina - Nevado del Toluca

Převážnou část Mexika zaujímají hory a náhorní plošiny, téměř polovina země se nachází v nadmořské výšce nad 1500 m. V severním Mexiku převládá pokračování hor a vrchovin, typických pro západní část USA. Více než polovinu země zaujímá Centrální náhorní plošina, která je ohraničená dvěma vysokými horskými pásmy.

Mexiko - poušť Chihuahua

Na velké části severní náhorní plošiny se rozprostírá Chihuahuanská poušť, největší severoamerická poušť, vyprahlá a porostlá sporou vegetací (Chihuahua v jazyce národa Nahua znamená “suchá a písečná oblast”). Pro většinu mexických pouští jsou typické kaktusové porosty - od malých přízemních porostů až po stromovité kaktusy.

Mexiko - rozkvetlý kaktus

Navštívíme i odlehlý pouštní region známý jako Zona del Silencio (Zóna ticha), nazývaný podle rozšířeného mýtu, že se v oblasti nemohou šířit radiové vlny. Dokonce se věří, že zde přistávají mimozemšťané. Jestli je to pravda, prozkoumáme za Vás.

Přes střední Mexiko se od východu k západu táhne úchvatný sopečný horský řetěz, jehož součástí je i nejznámější a stále aktivní Popocatépetl. Ale i největší hora Mexika - Pico de Orizaba, která ční do výšky 5611 m.

 • nejvýznamnější hory a pohoří Mexika
 • Chihuahuanská poušť - charakteristika biomu pouště, typičtí zástupci pouštní fauny a flóry
 • nejznámější mexické druhy kaktusů a jejich stručný popis, přizpůsobení drsným životním podmínkách

 • vysvětlení pojmu sopka, nejznámější mexické sopky
Mexiko - Měděný kaňon Barranca del Cobre

Jedním z největších přírodních skvostů je národní park Barranca del Cobre (Měděný kaňon), úžasný systém velkolepých kaňonů a propastí o celkové délce kolem 1500 km. Svou hloubkou a rozsahem překonává i slavný Grand Canyon.

Mexiko - Indián kmene Rarámuri

Toto území obývají indiáni Rarámuri, žijí izolovaně v jeskyních a pod skalními převisy. Prosluli zejména výbornými běžeckými schopnostmi a tradicemi, které u nich přežívají celá staletí. Rarámuri znamená “ti, kteří běhají rychle”.

 • geologický původ Měděného kaňonu - horotvorné procesy, desková tektonika
 • vysvětlení pojmů sesuv, eroze
 • kultura a zvyklosti indiánů Rarámuri
Mexiko - Hierve el Aqua

V Mexiku panují rozmanité klimatické podmínky. Ty ovlivňují pestrost zdejší fauny a flóry. Vliv na ně má zeměpisná šířka, složitý terén a výšková členitost. Suché tropické pouště kontrastují s vlhkými tropickými pralesy na jihu. Zatímco severní pouštní oblasti jsou typické řídkou vegetací zastoupené hlavně různými druhy kaktusů, náhorní plošiny jsou porostlé borovicovými lesy a na jihu a východě se setkáváme s tropickou flórou ve stálezeleném deštném lese. Různé druhy palem propletených liánami, oživeny pestře zbarvenými orchidejemi.

Mexiko - papoušek Ara Arakanga

Mezi tradiční zemědělské plodiny patří kukuřice, fazole, sója, kávovník a kakaovník. V Mexiku nacházíme zvířata, žijící v obou částech amerického kontinentu. Ze Severní Ameriky pocházejí medvědi, jeleni a srnci, z Jižní pak jaguár, pásovec, tapír a množství opic.

Mexiko - Leguán zelený

Z ptačí říše můžeme opět jmenovat řadu druhů, od maličkých kolibříků přes pestrobarevné papoušky ara a tukany až po supy a kondory. Chloubou poloostrova Yucatán jsou nádherné kolonie plameňáků. Pobřeží Mexika patří k hlavním oblastem světa, kde se líhnou mláďata mořských želv. Šest z celkově sedmi druhů mořských želv sem připlouvá, aby mohly naklást vejce na zdejších plážích.

 • charakterističtí zástupci typické mexické fauny a flóry - jejich přirozené prostředí
 • zvířena tropického lesa - vřešťani, papoušci ara, tarantule, aguti
 • pouštní vegetace a zvířata - kaktusy, opuncie, ropušník, pouštní želvy
 • kondoři, plameňáci, kolibříci - popis, potravní adaptace, rozšíření
 • mořské želvy - charakteristické druhy, popis rozmnožování, způsob ochrany
Mexiko - Chichen Itza

Nádherné a posvátnou úctu vzbuzující architektonické dědictví Mexika představuje jedno z jeho hlavních kouzel. Staré civilizace vytvořily jedny z nejpozoruhodnějších a nejladnějších staveb, jaké kdy vznikly. Navštívíme předkolumbovské metropole starých Aztéků (Teotihuacán, Cholula) a Mayů (Uxmal, Calakmul, Chichen Itzá, Palenque, Yaxchilán, Bonampak).

Mexiko - Palenque

Zatímco aztécké stavby mají poměrně jednoduchou konstrukci, jež měla imponovat svými velkými rozměry, mayská architektura věnovala větší pozornost estetické stránce.

Mexiko - Calakmul, mayské ruiny

Mayská civilizace klasického období dosáhla v každém ohledu nejvyšší kulturní úrovně ze všech známých kultur předkolumbovské Ameriky. Mayské chrámy, stavěné jako mohutné stupňovité kamenné stavby, bývají pro svou podobnost s egyptskými pyramidami nazývány chrámové pyramidy.

Lidské oběti nebyly ničím výjimečným. Jejich písmo bylo jediné opravdové písmo v celé předkolumbovské Americe. Zachovalo se zejména na stélách popisujících občanské události a zaznamenávajících kalendářní a astronomické údaje. Astronomie byla taktéž velmi vyspělá. Mayští kněží velmi pravděpodobně věděli, že Země je kulatá, už tisíc let před Koperníkem.

 • nejznámější předkolumbovské civilizace
 • Aztékové - jejich sídla, náboženství, legendy a rozšíření
 • Mayové - nejznámější mayské stavby, náboženství a rozšíření
 • stručná charakteristika mayské astronomie a matematiky
Mexiko - Taxco

Mexiko oplývá také značným přírodním bohatstvím (stříbro, zlato, měď, železo, ropa, zemní plyn). Navštívíme známé stříbrné město Taxco a pokocháme se nádhernými výrobky zdejších stříbrotepců.

Mexiko - modrá kukuřice v kuchyni

Nejznámější plodinou, kterou dalo Mexiko světu je kukuřice. Ta je také všudypřítomnou zemědělskou plodinou a místní obyvatelé využijí každý vhodný kousek půdy k jeho pěstování. V Mexiku se ale nepěstuje pouze “klasická” žlutá kukuřice, jak ji známe my. Ale také modrá kukuřice. Další plodiny, bez kterých by se neobešla nejenom mexická kuchyně, jsou rajčata a chilli papričky. Vyzkoušíme a představíme Vám tradiční jídla a nápoje.

 • stručná charakteristika průmyslu a nerostného bohatství Mexika
 • stručné vysvětlení podstaty těžby ropy
 • zemědělství Mexika - hlavní zemědělské plodiny
 • typická mexická jídla

Mexiko má opravdu co nabídnout, nejen z hlediska historického, geografického a biologického, ale také z hlediska kulturního. Přijďte se o tom přesvědčit i vy na jedné z našich projekcí. Poznáte kulturní kořeny této země, její dějiny, umění a památky. Budeme společně putovat barvitou, exotickou zemí a budeme objevovat města, která se již v dávných dobách mohla směle měřit s městy v nejvyspělejších zemích světa, poznáme atmosféru býčích zápasů a zaposloucháme se do tónů mariachi. Poklady Mexika na Vás čekají, nechte se jimi okouzlit.

 

Nezastavíme se!

 

V uplynulých dvou letech, jsme udělali tři důležitá rozhodnutí, která posunula projekt Svět kolem nás tam, kde se právě nachází.

 

Úspěšně jsme založili Svet okolo nás, slovenskou mutaci projektu Svět kolem nás, přičemž už druhým ročníkem jsme se stali druhou nejnavštěvovanější školní akci na Slovensku.

 

Obrovskou investicí do techniky, jsme vyrovnali krok s technologií, která bohužel rychle a neúprosně stárne.

 

Od příštího programu se proto můžete těšit na úplně nový druh záznamu i projekce. Nechte se příjemně překvapit!

 

 

Eva a Jan Lejskovi, tvůrci projektu Svět kolem nás

Těšíme se na Vás

Učebnice pro školy

Spolupracujeme s olomouckým pedagogickým nakladatelstvím Prodos.

Naše snímky už několik let vídáte na stránkách Vašich oblíbených učebnic.

 

Stany, spacáky, batohy, spací pytle - Ferrino

Na cesty nás vybavilo Ferrino.

Vybavení dáváme zabrat, ale zatím s námi přežilo všechno!

 

Svet okolo nás

Slovenská verze projektu Svět kolem nás.

 

Kliknutím spustíte krátkou ukázku z programu.