Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea
Svět kolem nás - Indonésie - sopečná odysea

Indie - všechny barvy Orientu

Indie - sádhu, svatý muž

Se čtvrtým dílem projektu Svět kolem nás se podíváme do Asie, na tajuplný, barevný a rozmanitý indický subkontinent.

Indie - Mumbai, brána Indie

Indie je různorodá nejen z hlediska přírody - najdeme tady majestátné Himálaje s vrcholky pokrytými sněhem, vyprahlé pouště, kde nezaprší i několik let, úrodné nížiny řek Gangy a Indu, kolem kterých vznikaly starověké civilizace, ale především kulturně, nábožensky i jazykově.

Indie - buddhistické chrámy v Lehu

Indie, oficiálním jménem Indická republika, je sedmou největší zemí na světě a je rozdělena na 28 spolkových států. Dějiny Indie začínají v poříčí řeky Indu zhruba 3000 let před naším letopočtem. Až od konce 15.století byly na indickém pobřeží zakládány první evropské osady a posléze kolonie. Prvními Evropany v Indii byli Portugalci a následovali je Francouzi a Britové. Na začátku 19.století byla ale téměř celá Indie pod britskou nadvládou, z které se vymanila až roku 1947.

 • základní fakta o Indii - geografická poloha, rozloha, počet obyvatel, nejznámější svazové státy
 • stručná historie Indie
 • osídlení Indoganžské nížiny, první evropská sídla a kolonie, nejdůležitější události a data
 • Východoindická společnost
Indie - obyvatelstvo

Indický subkontinent je domovem více než miliardy lidí, to činí z Indie druhou nejlidnatější zemi na světě. Indické obyvatelstvo tvoří směsice etnických skupin a od toho se odvíjí i jejich duchovní život.

Indie - sádhu, svatý muž

Náboženství je neodmyslitelně spjato s každou součástí života v Indii. Hlavním náboženstvím je hinduismus, který vyznává přibližně 82% obyvatel. Podle hinduistické tradice se lidé dělí na kasty. K dalším náboženstvím v Indii patří buddhismus, islám, sikhismus, křesťanství a džinismus. Životy většiny obyvatel nadále zůstávají ovlivněny prastarým kastovním systémem, který každému z nich přiřazuje pozici ve společenské hierarchii.


 • etnická různorodost indických obyvatel
 • nejvýznamější náboženství v Indii - hinduismus, islám, buddhismus
 • podstata jednotlivých náboženství a jejich nepostradatelnost v každodenním životě
Indie - New Delhi

Dillí nebylo vždy hlavním městem Indie, ale díky své poloze hrálo často v dějinách Indie klíčovou roli. Je vstupní branou do úrodné krajiny povodí řeky Gangy. Dnes je Dillí druhým největším městem Indie. Díky své bohaté historii zde najdeme spoustu kulturních a architektonických památek.

Indie - páteční mešita

Prohlédneme si Červenou pevnost, Páteční mešitu a další. Dillí je úžasná a pulzující směsice rozmanitých obyvatel, jazyků a kultur. Město můžeme rozdělit na Nové Dillí, které postavili Britové a Staré Dillí, které sloužilo jako hlavní město islámské Indie. Dillí vzkvétá jako hlavní město moderní Indie a díky rychlému rozvoji ekonomiky prudce stoupá počet jeho obyvatel. Stinnou stránkou tohoto rozmachu je přelidněnost, dopravní přetížení a obrovské znečištění.

 • Dillí jako hlavní město - počet obyvatel, poloha města na mapě Indie
 • nejznámější památky hlavního města
 • urbanizace, přelidnění, odpad a neschopnost jeho recyklace
 • znečištění řek a jeho důsledky na lidské zdraví
 • ničení životního prostředí
Indie - Himálaj

Himálaj - nejvyšší, ale také jedno z nejmladších pohoří na světě. Ohraničuje Indii na severu a dělí ji od ostatních států hradbou hřebenů. Vznik Himálaje se datuje do období druhohor.

Indie - Himálaj a chov ovcí

A i když Himálaj působí jako jedno mohutné horské pásmo, ve skutečnosti je tvořen mnoha hřebeny. Některá údolí mezi těmito hřebeny zůstávají i v dnešní době v izolaci a díky tomu se zachovalo mnoho jedinečných kultur. A my se za jednou takovou vydáme po kamenité himálajské cestě do odlehlé části Kašmíru.

   
 • nejvyšší a také nejmladší pohoří na světě
 • vznik Himáláje podsunutím Indické litosférické desky pod Eurasijskou litosférickou desku
 • alpinsko-himálajské vrásnění
 • eroze a její vliv na Himálaj
 • horský masiv Karákoram a nejvyšší hora Indie
 • setkání s pastevci kašmírských koz a jaků
 • kočovné indické kmeny
 • život v horách
 • jízda Cestou smrti
Indie - poušť Thár

Východně od dolního toku řeky Indus, ve státě Radžastán, leží Velká indická poušť neboli poušť Thar. Je to písečná poušť s typickými písečnými dunami a většinu pouště nepokrývá žádná vegetace. Stále zde žijí původní obyvatelé - nomádští chovatelé velbloudů, kteří chovají ty nejušlechtilější velbloudy v celé Indii.

Indie - život a vesnice v poušti

Navštívíme pouštní město Džajsalmer, kterému se přezdívá zlaté město. Ne snad kvůli nalezištím zlata, ale kvůli zlatavé barvě všudypřítomného písku. Z Jaisalmeru se vypravíme do pouště a jak jinak než na hřbetě velblouda.

 
  
 • charakteristika a typ pouště
 • typičtí zástupci pouštní fauny a flóry a jejich uzpůsobení extrémním podmínkám
 • pouštní město Džajsalmér přezdívané jako „Zlaté město“
 • lidé a jejich život v poušti - náročné podmínky, typická obydlí
 • výprava do pouště na velbloudech
Indie - záplavy ve Varanásí

K Indii neodmyslitelně patří monzuny, které s sebou přináší vydatné dešťové srážky. Ty jsou důležitým zdrojem závlah, ale často vedou i k záplavám. Monzuny jsou pro Indii velmi důležité. Monzunové období začíná na jihu začátkem června a „hranice“ monzunových dešťů se pomalu posouvá k severu, kam deště dorazí až v červenci. Během několika měsíců spadne drtivá většina ročních srážek.

 
 • vysvětlení pojmu monzun, vznik a charakteristika monzunu
 • typy monzunů
 • nezbytnost monzunů v zemědělství, problémy se záplavami
 • záplavy ve Varanásí
Indie - obdělávání pole s rýží

Mezi tradiční zemědělské plodiny patří rýže, která je součástí téměř všech pokrmů. Dále se pěstují fazole, mango, pšenice, proso, bavlna, banány, citrusy, čajovník atd. Většina zemědělství se odehrává na rodinných farmách, kde jsou k obdělávání půdy stále využívána více zvířata než stroje. V Indii se pěstuje asi 20% celosvětové produkce rýže.

Indie - sběr čajových lístků v Darjeelingu

Na čajové plantáže se vydáme až do podhůří zasněženého Himálaje, do Dárdžílingu (Darjeeling). Čaj (převážně černý čaj) z Dárdžílingu patří mezi nejlepší čaje na světě a my se podíváme, jak se pěstuje, sklízí a jak se “vyrábí” čaj prvotřídní kvality. Čaj je v Indii národním nápojem a připravuje se tradičně s velkým množstvím mléka a cukru.

   
 • tradiční indické zemědělství a obdělávání půdy, nejvýznamější plodiny, setba rýže
 • čajové plantáže Dárdžílingu
 • pěstování a sklizeň čaje, sušení a fermentace čaje
 • důležitost čaje v koloniální historii Indie
Indie - divočina

Indická divočina je fascinující a neobyčejně pestrá. Bohužel je také mnoho druhů ohroženo člověkem a zvířata byla vytlačena do rezervací, aby ustoupila vzrůstajícím nárokům na půdu, vodu i další zdroje. Sloni a buvoli jsou často využívána jako tažná zvířata a k nošení nákladu nebo jsou využíváni pro turistické účely.

Indie - Hulman posvátný

Do pouští se podíváme za velbloudy, kterým se přezdívá koráby pouště a budeme hledat další živočichy přizpůsobené těmto extrémním podmínkám. K nejznámějším a nejběžnějším indickým primátům patří hulmani a makakové, kteří se dokonce přizpůsobili i životu ve městech. Mezi nejčastější domestikovaná zvířata patří jaci, kozy a ovce.

   
 • nejznámější zástupci indické fauny
 • domestikovaná zvířata Indie
 • nutná ochrana životního prostředí
Indie - kouzlo Indie

Odhalte s námi krásy Indie, země, jejíž poznávání je nikdy nekončící proces. Propadněte kouzlu této úchvatné země. Země, na niž se nikdy nemůžete dokonale připravit, vždy Vás něčím překvapí.

Indie - ve škole

Vydejte se s námi úzkou horskou silnicí mezi vrcholky Himálaje až do Kašmíru, jedné z nejdivočejších oblastí Indie, která oplývá drsnou krajinou, ale také nádhernými scenériemi a srdečnými lidmi.

Indie - Taj Mahal

Projeďte se s námi na velbloudech po indické poušti Thár až do Džajsalmerské pevnosti. Vmísíme se společně do davu v největších indických městech. Rozvodněná řeka Ganga nás donese až do svatého města Varanásí, kde budeme poznávat hinduismus. Zajdeme si na šálek vynikajícího dárdžílinského čaje. Nechte se omámit podmanivými tóny krotitelů kober. Všechny barvy Indie na vás čekají, nechejte se nalákat i Vy.